Polityka prywatności

Gabinet Psychologiczny Igor Popilowski z siedzibą w Krakowie, przy ul. Chocimskiej 9/1, 30-057 Kraków (w dalszej części dokumentu zwane Gabinet Psychologiczny) – Administrator danych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej także jako „RODO”) gromadzi Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia oraz realizacji umowy o świadczenie usług psychologicznych/psychoterapeutycznych/psychoedukacyjnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO -realizacja umowy oraz art. 9 ust. 2 lit. a) – zgoda na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych tj,. o stanie zdrowia, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) jakim jest m.in. dochodzenie roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą np. roszczeń wynikających z zawartej z Panią/Panem umowy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie „szczególnych kategorii danych osobowych”. Zgodę można wycofać kontaktując się z nami w Gabinet Psychologiczny:  www.igorpopilowski.pl  lub na numer telefonu: +48 604 107 314. Prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych; prawo do sprzeciwu; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Więcej informacji o sposobie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Gabinet Psychologiczny Igor Popilowski jest dostępne w siedzibie gabinetu.